Lider Włocławek

Idź do spisu treści

Menu główne

turniej KUJAWY CUP

Turniej Kujawy CUP

CEL TURNIEJU
- popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży,
- zawiązanie zdrowej rywalizacji sportowej opartej na zasadach gry fair play;
- nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy dziećmi i młodzieżą;
- poprzez sport uczyć młodzież systematyczności, pracowitości, a także jak radzić sobie z porażką oraz pobudzić dzieci i młodzież do aktywnego uprawiania sportu;
- stworzyć warunki uzdolnionej młodzieży do wstępnej kariery sportowej bez względu na miejsce zamieszkania

UCZESTNICY
Uczestnikami turnieju są zawodnicy z Polski i zagranicy w wieku od 8 do  15 lat

ORGANIZATORZY
Organizatorem głównym jest Uczniowski Klub Sportowy LIDER Włocławek. Klub zaprosił do współpracy kilka ościennych gmin;
Lubanie, Kowal, Choceń, Włocławek, Baruchowo. Turniej będzie odbywał się pod hasłem: "mój sąsiad moim przyjacielem"

 


DARCZYŃCY TURNIEJU
URZĄD MIASTA WŁOCŁAWKA - główny sponsorURZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGOSTAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKUPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ  BIURO SENATORA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ p. ANDRZEJA PERSONA


 
 
 
 


oraz firmy:                                                                
                                                                                                                                                 
      

            

                                                                                                               


               

   ZBIGNIEW ROGALSKI
                       firma usługowa
PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta p. Andrzej Pałucki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Piotr Całbecki
Starosta Powiatu Włocławskiego Stanisław Kaca  
Senator Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzej Person
Prezes Kujawsko PZPN p. Eugeniusz Nowak

 PATRON TECHNICZNY TURNIEJUPATRONI MEDIALNI


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego